top of page
Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka/deweloper: M2-Studio Development 05 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 163/13 (05-300 Mińsk  Mazowiecki), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0001035536, Regon 525281745, NIP 8222400365, (dalej także jako „Administrator” lub „SP05”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro2@m2-studio.pl lub przesyłając wiadomość na adres korespondencyjny spółki wskazany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez SP05

 

a)    w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do SP05 zapytanie bądź prośbę o udzielenie informacji oraz w celu zapewnienia kontaktu z Tobą w sprawie objętej zapytaniem bądź prośbą o udzielenie informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (dalej także jako „RODO”),
b)    w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c)    w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d)    w razie wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe będą przetwarza
ne w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SP05, obejmującego profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów deweloperskich oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, podstawą przetwarzania danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie profilowania prawnie uzasadniony interes realizowany przez PP4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane osobowe będą także przetwarzane
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania ww. celów.

 

Zakres przetwarzania danych przez SP05

  

Przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów obejmuje dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, informacje o sprawie w związku z którą pozostawione zostały dane kontaktowe oraz dane podane w toku późniejszego kontaktu z Administratorem, w tym informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach oraz klauzulach informacyjnych z którymi się zapoznałeś/aś.
Przetwarzanie danych dla realizacji celów marketingowych SP05 obejmuje dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, informacje o sprawie w związku z którą pozostawione zostały dane kontaktowe oraz dane podane oraz w toku późniejszego kontaktu z SP05 w zakresie dotyczącym preferencji dla inwestycji deweloperskiej, w tym informacji o wyrażonych zgodach oraz klauzulach informacyjnych. SP05 może łączyć Twoje dane z informacjami o Twoich cechach, zachowaniach, zainteresowaniach lub preferencjach, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie).

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmuje w zależności od Twoich wyborów:

 

  • przekazywanie informacji handlowych drogą tradycyjną (na adres korespondencyjny) – tylko w przypadku

  • przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie informacji handlowych z wykorzystaniem urządzeń i środków komunikacji elektronicznej (np. adres e-mail) lub telefonicznej (np. połączenia telefoniczne, sms), w tym z wykorzystaniem systemów przekazujących, wyświetlających lub przesyłających te informacje automatycznie,

  • łącznie Twoich danych z informacjami o Twoich cechach, zachowaniach, zainteresowaniach lub preferencjach, aby dopasować informacje handlowe do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb bądź oczekiwań (tzw. profilowanie).

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody, gdy zostanie ona cofnięta Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych. Informacje handlowe mogą być nieprofilowane lub profilowane tj. dopasowane do Twoich przewidywanych lub znanych potrzeb bądź oczekiwań. W każdej chwili możesz zrezygnować z profilowanego marketingu wnosząc sprzeciw. W przypadku rezygnacji z profilowanych informacji handlowych – Administrator będzie Ci przekazywać tylko nieprofilowane informacje handlowe i tylko w ten sposób, do którego odnosi się Twoja zgoda. Jeżeli w danej sytuacji nie jest możliwe przekazywanie informacji nieprofilowanych, Administrator nie będzie realizował względem Ciebie marketingu.

bottom of page